loading
Tjänster

Vad kan vi göra för dig?

Totalentreprenad

Vi erbjuder totalentreprenad inom flertalet olika områden. Vi är kända för att utföra våra uppdrag på ett effektivt sätt med hög kvalitet. Vi strävar självklart efter att bara ha väldigt nöjda kunder.


Tjänster

Aktiva inom flera områden

Husgrunder

Vi utför arbeten som gjutning av villagrunder med bl.a. inbyggd golvvärme i grundplattan.

Tomtplaneringar

Vi har lång erfarenhet av både större och mindre ytor av plattsättningar och planering av allmänna ytor. Vi kan även hjälpa till med ritningar.

Stenspräckning

Vi utför stenspräckning med snigeldynamit och vattenspräckning.

Avloppsanläggningar

Vi hjälper er från ansökan och VA-utredningar till färdig anläggning. Minireningsverk – markbädd – infiltration – fosforfällor. Då vi ser att kraven blir hårdare och hårdare på enskilda avlopp har vi vidareutbildat oss inom detta område.

Utbyggnader

Vi utför ombyggnader och utbyggnad samt reparationer av hus och andra lokaler. Vi kan även hjälpa till med bygglovsritningar.

Grundisoleringar

Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text

Industrigrunder

Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text

 


Arbetssätt

Hur går vi tillväga?

Skuttunge Mark & Bygg AB jobbar enligt ett sätt som ska göra det så säkert om möjligt för dig som beställare.

Skuttunge Mark ute och jobbar.

Offert

Ett köp av en tjänst i vårt företag erbjuds efter en offert utdelats och godkänts av kunden.

Möten före och efter arbete

Ett möte hålls innan påbörjat arbete och även ett efter arbetets slut, då även utfört arbete besiktigas.

Kommunikation

Kommunikationen mellan oss och kunden är av högsta prioritet då det är viktigt att kunden får ut det mesta möjliga av sina önskemål.